Co to jest weksel?

Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty jakiejś sumy pieniężnej innej osobie w określonym terminie. Weksel to rodzaj papieru wartościowego. Osoba, która wystawia weksel to trasant, zaś osoba dokonująca zapłaty określonej sumy pieniędzy to trasat. Treść i formę weksla dokładnie opisuje ustawa . Najczęściej weksel  wręczany jest przez dłużnika swojemu kontrahentowi w związku z umową. Weksel dotyczy zobowiązania samodzielnego i niezależnego od umowy.  A więc jeżeli weksel trafi do kogoś innego niż kontrahent dłużnika , osoba winna pieniądze będzie musiała je zapłacić . Nieważne jest wówczas czy umowa zabezpieczona wekslem została prawidłowo zawarta.

Wśród weksli wyróżniamy:
1)    Weksel własny – ten, kto podpisuje weksel, zobowiązuje się do zapłacenia wymienionej w nim sumy, wyznaczonej osobie – odbiorcy weksla. Przy tym wekslu wystawca jest głównym dłużnikiem odbiorcy weksla.
2)    Weksel trasowany – wystawca weksla poleca zapłacenie sumy wekslowej jakiejś innej osobie – trasatowi, który zazwyczaj jest jego dłużnikiem. Trasat musi przede wszystkim wiedzieć o istnieniu weksla, a ponadto zgodzić się na jego zapłacenie w określonym terminie.
Weksel powinien zawierać wyraźnie wskazaną kwotę, jakiej należy oczekiwać od dłużnika w wyraźnie oznaczonym terminie. Wierzyciel wekslowy, czyli osoba uprawniona do odebrania sumy wekslowej może przenieść prawa z weksla na inną osobę. Podjęte zobowiązanie do zapłaty w  formie weksla jest ważne wtedy, jeśli w wekslu znajdą się wszystkie elementy formalne. Dopiero wtedy możemy żądać zapłaty od naszego dłużnika. Są oczywiście inne dla różnych rodzajów weksli.
Weksel jest więc bezwarunkowym zobowiązaniem do zapłaty pewnej kwoty pieniężnej w określonym terminie i określonej osobie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.